Trang chủ Văn bản Album ảnh Doanh nghiệp Liên hệ
 
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Chức năng, nhiệm vụ
Lịch sử hình thành - phát triển
Tuyên ngôn Ngành thuế
Mười điều kỷ luật
Tin tức - Sự kiện
Tin trong ngành
Tin Chi cục thuế TP Vinh
Tin khác
Tin kinh tế
Tin pháp luật
Thông báo
Thông báo
Lịch công tác
Hướng dẫn về Thuế
Dân hỏi, cơ quan thuế trả lời
Lĩnh vực chuyên môn
Chương trình - Mục tiêu
Nghiên cứu - Trao đổi
Hoạt động khác
Công tác Đảng
Hội cựu chiến binh
Công đoàn
Phụ nữ, Thanh niên
Văn hoá, văn nghệ, thể thao
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 257 | Tất cả: 1,775,594
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN | THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN NĂM 2018
Tin đăng ngày: 22/11/2017 - Xem: 802
 
  1. Lệ phí môn bài

Hộ kinh doanh áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

- Hộ kinh doanh (HKD) được miễn lệ phí môn bài bao gồm: hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; hộ kinh doanh không thường xuyên khai thuế theo từng lần phát sinh; hộ không có địa điểm kinh doanh cố định.

- Mức thu đối với hộ kinh doanh không thuộc diện được miễn lệ phí môn bài như sau:

+ HKD có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

+ HKD có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

+ HKD có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

- HKD không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2017 từ các nguồn, các địa chỉ kinh doanh để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2018 cho từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm 2018 thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của hộ có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn.

- HKD hoạt động hoặc mới ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2018 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng cuối năm 2018 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

- Thời hạn nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/01/2018 và thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2018. Trường hợp hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.

  1. Khai thuế khoán

- HKD khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2017 đến ngày 5/12/2017, cụ thể:

+ Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

+ Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD ban hành kèm theo công văn số 16906/BTC-TCT ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính.

          + Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Đối với Hộ khoán sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2018 đối với HKD là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

  1. Nộp Hồ sơ khai thuế

- HKD nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm (mẫu 01a/CNKD, 01b/CNKD, 01/CNKD) đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2017.

- HKD mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp Tờ khai thuế (mẫu 01/CNKD) phát sinh trong năm đến Đội thuế LXP chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh.

- HKD sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn (mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD) theo quý đến Bộ phận “một cửa” của Chi cục Thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

- HKD sử dụng hóa đơn lẻ của cơ quan thuế nộp Tờ khai thuế (mẫu 01/CNKD) phát sinh cùng với hồ sơ xin mua hóa đơn lẻ theo đúng quy định.

  1. Hướng dẫn nộp thuế khoán

- HKD nộp tiền thuế vào NSNN hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế (theo nội dung 4. Nơi nộp thuế được ghi tại Thông báo). Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến HKD chậm nhất là ngày 20/01/2018, hoặc ngày 20 hằng tháng đối với HKD mới ra kinh doanh trong năm.

- Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, HKD được nhận chứng từ nộp thuế là Giấy nộp tiền có xác nhận của Ngân hàng thương mại/Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ xác định HKD đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp HKD nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu thì HKD sẽ nhận được Biên lai nộp tiền có xác nhận của tổ chức ủy nhiệm thu.

  1. Công khai thông tin HKD nộp thuế khoán

- Cơ quan thuế công khai thông tin HKD nộp thuế khoán lần 1 từ ngày 20/12/2017; công khai thông tin lần 2 từ ngày 20/01/2018. Thông tin công khai gồm: Danh sách cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; Danh sách cá nhân thuộc diện phải nộp thuế; Danh sách cá nhân sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế. Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (Bản công khai 200 HKD).

- Địa điểm và hình thức công khai thông tin

+ Dán niêm yết tài liệu công khai tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế; UBND quận, huyện, thị xã; tại địa điểm thích hợp của UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở Đội thuế; Ban quản lý chợ, Trung tâm thương mại.

+ Gửi tài liệu công khai đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

+ Gửi trực tiếp đến HKD bao gồm: Thông báo thuế phải nộp kèm theo Bảng công khai thông tin của các HKD trên cùng địa bàn (tối đa 200 HKD).

+ Đăng công khai thông tin HKD theo từng địa bàn trên Trang Thông tin điện tử của ngành thuế.

  1. Tiếp nhận ý kiến phản hồi

HKD nếu phát sinh vướng mắc và có ý kiến phản hồi về doanh thu và mức thuế khoán thì liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp theo các cách sau:

- Liên hệ trực tiếp với Đội thuế LXP;

- Liên hệ trực tiếp với Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế, số 29, đường Lê Mao, thành phố Vinh;

- Gọi điện thoại theo số 02383.598.229 đến Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế của Chi cục Thuế thành phố Vinh được niêm yiết công khai tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế;

- Gửi văn bản đến cơ quan thuế các cấp;

- Gửi ý kiến theo hòm thư điện tử của Chi cục Thuế được niêm yiết công khai tại Bộ phận “Một cửa” của Chi cục Thuế.

Cơ quan thuế có trách nhiệm giải đáp chậm nhất là trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi

  1. Đề biết thông tin Người nộp thuế có thể truy cập địa chỉ:

http://gdt.gov.vn; http://kekhaithue.gdt.gov.vn; http://nghean.gdt.gov.vn ./.

                                                                            Đội Tuyên truyền Nghiệp vụ Tổng hợp

Tin tức - Sự kiện khác:
Công bố kết quả pháp điển 3 đề mục: Thuế tà nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp (1/2/2019)
Một số nội dung chính của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (24/1/2019)
Quyết toán thuế TNCN 2017: Đơn giản, thuận tiện, công bằng (26/3/2018)
THÔNG BÁO V/v Triển khai dịch vụ thuế điện tử phục vụ Quyết toán thuế TNCN (5/3/2018)
Chi cục Thuế thành phố Vinh tích cực ra quân tuyên truyền cổ động thu Lệ phí Môn bài năm 2018 (5/1/2018)
Chi cục Thuế thành phố Vinh tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp thu ngân sách tháng cuối năm 2017 (01/12/2017)
HƯỚNG DẪN KHAI, NỘP THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHOÁN NĂM 2018 (22/11/2017)
Thông báo nâng cấp các ứng dụng đáp ứng hệ thống MLNSNN mới (10/11/2017)
THƯ NGỎ GỬI NGƯỜI NỘP THUẾ (01/10/2017)
CHI CỤC THUẾ TP VINH HỖ TRỢ CÁ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KÊ KHAI THUẾ (25/7/2017)
Mạnh tay 'áp' thuế kinh doanh qua facebook (14/7/2017)
Cập nhật chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2017 (27/3/2017)
Một số quy định mới về Lệ phí Môn bài áp dụng từ 01/01/2017 (27/3/2017)
Sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo cải cách thuế (8/3/2017)
Chi cục Thuế thành phố Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2016, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2017 (23/1/2017)
VIDEO CLIPS
Video
THÔNG BÁO - LỊCH
Nội dung Công văn Số: 172/CT-TNCN ngày 14/01/2019 của Cục Thuế Nghệ An về việc quyết toán thuế TNCN năm 2018
THÔNG BÁO V/v Triển khai dịch vụ thuế điện tử phục vụ Quyết toán thuế TNCN
Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử
Nâng cấp HTKK 3.2.0 cập nhật ngày 17.02.2014
NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 3.2.0 VÀ PHẦN MỀM QTTNCN 3.1.0
TRẢ LỜI CHÍNH SÁCH THUẾ:Trả lời một số câu hỏi qua hội nghi đối thoại doanh nghiệp quý 3 năm 2013 tại Chi cục thuế TP Vinh
TRAO ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ: Những điểm mới của Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ tài chính, hướng dẫn sửa đổi, bố sung Luật thuế TNCN
Giải đáp chính sách thuế liên quan đến thuế GTGT
Hiến máu nhân đạo - Một nghĩa cử cao đẹp của Đoàn TNCS Chi cục thuế TP Vinh
Trả lời chính sách thuế: Đơn của công dân hỏi về chế độ miễn tiền thuế đất phi nông nghiệp cho các hộ tái định cư
Hỏi, đáp về chính sách thuế: Trả lời Công ty cổ phần TV và XD Sông Đà; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Trung Tín Nghệ A
Chấn chỉnh lề lối làm việc trong đơn vị
Một số nội dung cần biết khi thực hiện khai thuế điện tử
Chính sách mới liên quan đến Luật Quản lý thuế và Luật thuế Thu nhập cá nhân.
THÔNG BÁO: Giao lưu trực tuyến qua website của Cục thuế tỉnh Nghệ An
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 25 Đường Lê Mao – TP Vinh. Hotline: 0383.598801
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoài An – Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố Vinh
Cơ quan thường trực: Đài phát thanh - truyền hình TP.Vinh - Số 14 Đường Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh
Người phụ trách: Ông Lê Nguyễn Chung – GĐ Đài PT-TH TP Vinh - Email: vinhcity.ptth@gmail.com - Hotline: 0383.842584
Chuyên trang Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 29 – Lê Mao – TP Vinh – Nghệ An
Điện thoại Đường dây nóng: 0383.598229
Email: banbientapcctvinh@gmail.com - Website: http://vinhcity.gov.vn/chicucthuetpvinh.gov.vn