Trang chủ Văn bản Album ảnh Doanh nghiệp Liên hệ
 
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Chức năng, nhiệm vụ
Lịch sử hình thành - phát triển
Tuyên ngôn Ngành thuế
Mười điều kỷ luật
Tin tức - Sự kiện
Tin trong ngành
Tin Chi cục thuế TP Vinh
Tin khác
Tin kinh tế
Tin pháp luật
Thông báo
Thông báo
Lịch công tác
Hướng dẫn về Thuế
Dân hỏi, cơ quan thuế trả lời
Lĩnh vực chuyên môn
Chương trình - Mục tiêu
Nghiên cứu - Trao đổi
Hoạt động khác
Công tác Đảng
Hội cựu chiến binh
Công đoàn
Phụ nữ, Thanh niên
Văn hoá, văn nghệ, thể thao
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 118 | Tất cả: 1,925,476
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
THÔNG BÁO | HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ
NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 3.2.0 VÀ PHẦN MỀM QTTNCN 3.1.0
Tin đăng ngày: 23/1/2014 - Xem: 18783
 

Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) về kê khai thuế theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, xử lý quyết toán thuế TNCN năm 2013 và một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.0, phần mềm QTTNCN phiên bản 3.1.0 cụ thể như sau:

1.      Về yêu cầu nghiệp vụ kê khai tờ khai từng lần phát sinh/tháng/quý đối với các loại thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Nâng cấp và bổ sung các chức năng kê khai trên ứng dụng HTKK đối với các tờ khai thuế sau:

-   Tờ khai thuế GTGT: Nâng cấp tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT

-   Tờ khai thuế TNDN: Nâng cấp tờ khai 01A/TNDN, 01B/TNDN, 02/TNDN,

-   Tờ khai thuế TNCN: Nâng cấp tờ khai 02/KK-TNCN, 03/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, 08/KK-TNCN, 08A/KK-TNCN, 01/KK-XS và bổ sung mới chức năng kê khai tờ khai 01/KK-BHĐC

-   Tờ khai thuế NTNN: Nâng cấp tờ khai 01/NTNN, 03/NTNN

-   Tờ khai thuế TTĐB: Nâng cấp tờ khai 01/TTĐB

-   Tờ khai thuế Tài nguyên: Nâng cấp tờ khai 01/TAIN, 02/TAIN,

-   Tờ khai Thuế Bảo vệ môi trường: Bổ sung mới chức năng kê khai tờ khai 01/TBVMT

-   Tờ khai thuế hoạt động cho thuê tài sản: Bổ sung mới chức năng kê khai tờ khai 01/KK-TTS

2.      Về yêu cầu nghiệp vụ quyết toán thuế TNCN năm 2013 theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC và xử lý tính thuế theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC:

-   Nâng cấp các chức năng kê khai trên ứng dụng HTKK, QTTNCN đối với các tờ khai thuế 08B/KK-TNCN, 05/KK-TNCN, 09/KK-TNCN theo mẫu Thông tư 28/2011/TT-BTC đáp ứng yêu cầu xử lý tính thuế quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, trong đó cập nhật mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc kể từ ngày 01/7/2013 như sau:

+        Mức giảm trừ cho bản thân là 9 triệu đồng/tháng

+        Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

-   Bổ sung mới chức năng hỗ trợ kết xuất dữ liệu tờ khai quyết toán thuế TNCN ra file định dạng xml phục vụ gửi tờ khai qua mạng.

3.      Về danh mục biểu thuế tài nguyên: Nâng cấp danh mục biểu thuế tài nguyên trên ứng dụng HTKK theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên có hiệu lực từ 01/02/2014.

4.      Về nội dung nâng cấp chức năng lập Báo cáo tài chính trên ứng dụng HTKK

-   Nâng cấp chức năng lập Bảng cân đối kế toán thuộc Bộ Báo cáo tài chính (Quyết định 48/2006/QĐ-BTC) theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC: Cập nhật thay đổi mã số và bổ sung thêm một số chỉ tiêu.

-   Bổ sung mới chức năng lập Bảng cân đối tài khoản Bộ Báo cáo tài chính  theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

-   Nâng cấp chức năng lập Báo cáo tài chính dành cho Công ty chứng khoán (gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp)) theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC và Thông tư số 162/2010/TT-BTC (thay thế bộ BCTC theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC).

5.      Về nội dung nâng cấp chức năng lập Báo cáo hóa đơn trên ứng dụng HTKK

-   Cập nhật ký hiệu mẫu biểu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự hóa đơn, Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn, Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC (thay thế Thông tư 153/2010/TT-BTC) quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Các chỉ tiêu kê khai chi tiết không đổi so với phiên bản trước.

6.      Một số lưu ý:

-         Lưu ý đối với việc xử lý tờ khai trước thời điểm nâng cấp ứng dụng Nhận tờ khai 3.2.0 và các ứng dụng quản lý thuế (trước ngày 16/2/2014):

+     Đối với các tờ khai kỳ tính thuế tháng 12/2013 về trước, yêu cầu quét và chuyển hết vào ứng dụng trước khi nâng cấp ứng dụng Nhận tờ khai 3.2.0. Sau ngày 16/2/2014, nếu còn sót tờ khai, người sử dụng phải tự chuyển đổi sang chỉ tiêu mới và nhập tay vào ứng dụng quản lý thuế (QLT, VAT).

+     Xử lý tờ khai kỳ tính thuế tháng 01/2014 (mẫu theo TT156/TT-BTC):

§         Tờ khai giấy (không mã vạch): Cơ quan thuế nhận, lưu và chỉ nhập vào ứng dụng sau khi đã nâng cấp các ứng dụng Quản lý thuế lên phiên bản mới.

§         Tờ khai mã vạch: Cơ quan Thuế tiếp nhận, lưu tờ khai mã vạch NNT kê khai theo mẫu mới. Sau ngày nâng cấp các ứng dụng Nhận tờ khai, Quản lý thuế (16/02/2014), cơ quan thuế tổ chức quét tờ khai vào ng dụng.

§         Tờ khai kê khai qua mạng: Từ ngày 06/02/2013, NNT sẽ gửi tờ khai mẫu mới qua mạng, khi đó các ứng dụng Quản lý thuế hiện hành chưa nâng cấp nên Tổng cục Thuế sẽ tạm thời lưu dữ liệu khai thuế của NNT tại CSDL trung gian, sau khi các ứng dụng hiện hành nâng cấp (16/02/2014) Tổng cục sẽ thực hiện các thủ tục để chuyển dữ liệu tờ khai thuế tháng 01/2014 vào các ứng dụng quản lý thuế

§         Tờ khai quyết toán thuế TNCN: Từ ngày 22/01/2014, NNT sẽ gửi tờ khai đến cơ quan thuế và file dữ liệu XML lên trang web http://tncnonline.com.vn  hoặc http://kekhaithue.gdt.gov.vn, Tổng cục sẽ tạm thời lưu dữ liệu quyết toán thuế TNCN tại CSDL trung gian. Sau ngày 16/02/2014 nâng cấp hạ tầng truyền tin (trục truyền tin), Tổng cục sẽ chuyển dữ liệu quyết toán thuế TNCN vào hệ thống QLT-TNCN. Trong trường hợp cơ quan Thuế cần xử lý dữ liệu tờ khai quyết toán phục vụ hoàn thuế TNCN thì cơ quan Thuế nhập tờ khai trực tiếp trên hệ thống QLT-TNCN.

   -    Lưu ý về cài đặt ứng dụng HTKK: NNT có thể cài đặt đồng thời ứng dụng HTKK 3.2.0 và HTKK 3.1.7 trên cùng một máy tính. Khi cài đặt phần mềm HTKK 3.2.0, NNT không cần gỡ bỏ ứng dụng HTKK 3.1.7 nếu trên máy tính trước đây đã cài đặt phiên bản 3.1.7. Ứng dụng HTKK 3.2.0 dùng để kê khai tờ khai thuế theo mẫu trong Thông tư 156/2013/TT-BTC từ kỳ tính thuế tháng 1/2014. Phiên bản HTKK 3.1.7 dùng để tra cứu tờ khai đã kê khai theo mẫu trong Thông tư 28/2011/TT-BTC của các kỳ tính thuế từ tháng 12/2013 trở về trước.

        Lưu ý:

       - Bản HTKK 3.2.0 được cài lên sẽ độc lập hoàn toàn với bản HTKK 3.1.7 hiện tại (Yêu cầu DN không sao lưu dữ liệu cũ vào bản HTKK 3.2.0, bản này sẽ sử dụng mới hoàn toàn từ kỳ kê khai tháng 1/2014)

       - Yêu cầu DN vào trang http://gdt.gov.vn để tải, không tải ở các trang không chính thống.

                                                        CCT Vinh

Thông báo khác:
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 01/2020 (21/1/2020)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHƯA CÓ BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2020 (16/1/2020)
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 12/2019 (16/12/2019)
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 11/2019 (14/11/2019)
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 10/2019 (14/10/2019)
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 9/2019 (20/9/2019)
THÔNG BÁO DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 6/2019 (24/6/2019)
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 5/2019 (21/5/2019)
Cục Thuế Nghệ An triển khai hệ thống Thuế điện tử - eTax từ 06/5/2019 (26/4/2019)
THÔNG BÁO DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ THÁNG 4/2019 (23/4/2019)
Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ NNT (1/3/2019)
Nội dung Công văn Số: 172/CT-TNCN ngày 14/01/2019 của Cục Thuế Nghệ An về việc quyết toán thuế TNCN năm 2018 (12/2/2019)
THÔNG BÁO V/v Triển khai dịch vụ thuế điện tử phục vụ Quyết toán thuế TNCN (2/3/2018)
Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử (11/3/2015)
Nâng cấp HTKK 3.2.0 cập nhật ngày 17.02.2014 (24/2/2014)
VIDEO CLIPS
Video
THÔNG BÁO - LỊCH
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 01/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHƯA CÓ BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2020
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 12/2019
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 11/2019
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 10/2019
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 9/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 6/2019
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ ĐƯA THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 5/2019
Cục Thuế Nghệ An triển khai hệ thống Thuế điện tử - eTax từ 06/5/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ THÁNG 4/2019
Thông báo nâng cấp ứng dụng hỗ trợ NNT
Nội dung Công văn Số: 172/CT-TNCN ngày 14/01/2019 của Cục Thuế Nghệ An về việc quyết toán thuế TNCN năm 2018
THÔNG BÁO V/v Triển khai dịch vụ thuế điện tử phục vụ Quyết toán thuế TNCN
Hướng dẫn các bước đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử
Nâng cấp HTKK 3.2.0 cập nhật ngày 17.02.2014
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 25 Đường Lê Mao – TP Vinh. Hotline: 0383.598801
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoài An – Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố Vinh
Cơ quan thường trực: Đài phát thanh - truyền hình TP.Vinh - Số 14 Đường Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh
Người phụ trách: Ông Lê Nguyễn Chung – GĐ Đài PT-TH TP Vinh - Email: vinhcity.ptth@gmail.com - Hotline: 0383.842584
Chuyên trang Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 29 – Lê Mao – TP Vinh – Nghệ An
Điện thoại Đường dây nóng: 0383.598229
Email: banbientapcctvinh@gmail.com - Website: http://vinhcity.gov.vn/chicucthuetpvinh.gov.vn